Міжнародна науково-практична конференціяТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

21-22 березня 2019

За участю Туркменського сільськогосподарського університету імені С.А.Ніязова

Завантажити програму

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

20-21 березня 2019

За участю Туркменського сільськогосподарського університету імені С.А.Ніязова

Міжнародна науково-практична конференція
За участю Туркменського сільськогосподарського університету імені С.А.Ніязова
що проводиться на базі ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ ім.П.Василенка:

Секція 1

Тракторна енергетика, автомобільний транспорт, альтернативні джерела енергії та теплоенергозбереження

Секція 2

Сільськогосподарські машини

Секція 3

Експлуатація машинно-тракторного парку

Секція 4

Мехатроніка технічних систем

Секція 5

Якість, стандартизація та сертифікація

Секція 6

Екологічно-ощадні технології в рослинництві та тваринництві, інженерна екологія та ресурсозбереження

Секція 7

Земельне право, юридична практика та підприємництво в технічному забезпеченні АПВ, безпека життєдіяльності

Пленарне засіданняВідкриття 21 березня 2019 о 10.00

Олександр Нанка

Ректор, академік НААНУ, професор

Привітання учасників конференції

Віктор Мельник

Проректор з НР, д.т.н., професор

Результати випробувань техніки і технологій для сумісних посівів сої з кукурудзою на кормові цілі

Олексій Алфьоров

Проректор з НПР, к.т.н.

Наукове забезпечення якості робочого процесу та надійності грунтообробних агрегатів з коливальними робочими органами

Михайло Подригало

д.т.н., професор

Нові методи оцінки енергетичної ефективності автомобілів

Роман Антощенков

д.т.н., професор

Тема доповіді уточнюється

Євген Калінін

к.т.н., доцент

Динамічна адаптація транспортно-технологічних агрегатів до умов функціонування


Міжнародний науковий журнал
«Інженерія природокористування» Запрошуємо до публікації статей

Публікація статей у журналі (ISSN 2311-1828), що видається на базі навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка безкоштовна.

В журналі містяться статті, що висвітлюють питання наступних рубрик журналу:

 • - енергозбереження і альтернативна енергетика;
 • - мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи;
 • - транспортні процеси агропромислового комплексу;
 • - інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва;
 • - техніка і технології тваринництва;
 • - інженерія використання та відновлення довкілля;
 • - механіка агротехнологічних матеріалів;
 • - переробка та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • - конструкція і теорія сільськогосподарських машин;
 • - ефективність використання машин в землеробстві;
 • - мехатроніка і цифрові технології природовикористання;
 • - мехатроніка і цифрові технології природовикористання;
 • - якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технологій.


Відповідальний секретар журналу - Чигрина Світлана Андріївна
Тел.: (067) 198-08-01, Е-mail: enm.journal@gmail.com

Вимоги до журналуМіжнародний науковий журнал Польської академії наук
«MOTROL» Запрошуємо до публікації статей

У журналі публікуються оригінальні наукові статті обсягом від 8 до 12 сторінок, включаючи таблиці і малюнки. Статті можуть бути англійською, російською або польською мовами. Автори передають видавцю авторські права на свої статті і письмово підтверджують можливість публікації матеріалів.

Статті повинні бути представлені до редакції в електронному вигляді та відповідати вимогам, зазначеним нижче. Вартість публікації уточнюйте у відповідального секретаря журналу.


Відповідальний секретар журналу - Сировицький Кирило Геннадійович
Тел.: (050) 025-57-11, Е-mail: msm_tpvapk@ukr.net

 

Вимоги до журналу «MOTROL»


Цитати на тему

ННІ механотроніки і систем менеджменту

пр.Московський 45, Харків, Україна,61050

(057) 732-75-33

msm_tpvapk@ukr.net