Міжнародна наукова конференціяСУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ

проводиться в онлайн форматі
посилання Google Meet: https://meet.google.com/maf-ufua-ofh)


17-18 жовтня 2020

Національна академія аграрних наук України

Завантажити програму

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ

проводиться в онлайн форматі
посилання Google Meet: https://meet.google.com/maf-ufua-ofh)

17-18 жовтня 2020

Національна академія аграрних наук України

Міжнародна наукова конференція
"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ"
(проводиться в онлайн форматі
посилання Google Meet: https://meet.google.com/maf-ufua-ofh)
ХХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИСВЯЧЕНА 90-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА 120-Й РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА ПЕТРА МЕФОДІЙОВИЧА ВАСИЛЕНКА:

Секція 1

Стан та перспективи розвитку сучасної землеробської механіки

Секція 2

Інновація аграрної науки

Секція 3

Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва

Секція 4

Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для тваринництва

Секція 5

Мехатронні системи та пристрої

Секція 6

Технології точного землеробства та інші енергозберігаючі технології

Секція 7

Експлуатаційна та сервісна інженерія

Секція 8

Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПВ

Президія конференції
"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ"ХХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИСВЯЧЕНА 90-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 120-Й РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА ПЕТРА МЕФОДІЙОВИЧА ВАСИЛЕНКА

Олександр Нанка

Ректор, академік ІАУ, професор

Привітання учасників ювілейної конференції

Валерій Адамчук

Директор ННЦ «ІМЕСГ», академік НААНУ, д.т.н., професор

Пріорітетні завдання агроінженерної науки

Володимир Булгаков

Академік НААНУ, д.т.н., професор

ХНТУСГ ім.П.Василенка (ХІМЕСГ) - моя альмаматер

Віктор Мельник

Проректор з НР, д.т.н., професор

Майбутня система землеробства Mix-Cropp - наші дослідження та результати

Володимир Надикто

Проректор,чл.-кор. НААН України, д.т.н., професор

Нові підходи теорії тягової динаміки і експлуатації колісних тракторів

Владислав Зубко

Зав.кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій СНАУ, к.т.н., доцент

Науково-методичні онови обгрунтування відповідності параметрів агромашин потребам рослин

Lars Lindner

PhD Applied Physics Baja California Autonomous University

UAVs and Robotics in Agriculture - Applications and Trends

Julio C. Rodríguez-Quiñonez

Ph.D. degree Baja California Autonomous University

UAVs and Robotics in Agriculture - Applications and Trends

Wendy Flores Fuentes

Ph.D. degree Baja California Autonomous University

Computer vision in agriculture

Jonathan J. Sanchez-Castro

B.S. degree Baja California Autonomous University

Computer Vision in Agriculture

Порядок роботи Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ» проводиться на базі ХНТУСГ ім.П.Василенка

Науково-метододичне основи обґрунтування відповідності параметрів агромашин потребам рослин

Продовження пленарного засідання
Завантажити програму конференції


Міжнародний науковий журнал
«Інженерія природокористування» Запрошуємо до публікації статей

Публікація статей у журналі (ISSN 2311-1828), що видається на базі навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка безкоштовна.

В журналі містяться статті, що висвітлюють питання наступних рубрик журналу:

 • - енергозбереження і альтернативна енергетика;
 • - мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи;
 • - транспортні процеси агропромислового комплексу;
 • - інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва;
 • - техніка і технології тваринництва;
 • - інженерія використання та відновлення довкілля;
 • - механіка агротехнологічних матеріалів;
 • - переробка та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • - конструкція і теорія сільськогосподарських машин;
 • - ефективність використання машин в землеробстві;
 • - мехатроніка і цифрові технології природовикористання;
 • - мехатроніка і цифрові технології природовикористання;
 • - якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технологій;
 • - автоматизація, інформаційні технології та енергетика в АПВ.


Відповідальний секретар журналу - Чигрина Світлана Андріївна
Тел.: (067) 198-08-01, Е-mail: enm.journal@gmail.com

Вимоги до журналуМіжнародний науковий журнал
«Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» Запрошуємо до публікації статей

Публікація статей у журналі (ISSN 2311-441Х), що видається на базі навчально-наукового інституту технічного сервісу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка безкоштовна.

В журналі містяться статті, що висвітлюють питання наступних рубрик журналу:

 • - технічний сервіс машин агропромислового комплексу;
 • - технічний сервіс машин лісового та транспортного комплексів;
 • - технології та засоби діагностування;
 • - проблеми використання паливо-мастильних матеріалів та альтернативних видів палив;
 • - техніка і технології тваринництва;
 • - проблеми надійності;
 • - проблеми відновлення деталей машин;
 • - проблеми енергозабезпечення та енергозбереження;
 • - питання сприяння розвитку науки і техніки;
 • - інноваційні методи та технології у підготовці фахівців./li>


Відповідальний секретар журналу - Калінін Євген Іванович
Тел.: (066) 255-1-254, Е-mail: gurnal_tc@ukr.net

Вимоги до журналуМіжнародний науковий журнал Польської академії наук
«TEKA» Запрошуємо до публікації статей

У журналі публікуються оригінальні наукові статті обсягом від 8 до 12 сторінок, включаючи таблиці і малюнки. Статті приймаються англійською мовою. Автори передають видавцю авторські права на свої статті і письмово підтверджують можливість публікації матеріалів.

Статті повинні бути представлені до редакції в електронному вигляді та відповідати вимогам, зазначеним нижче. Вартість публікації уточнюйте у відповідального секретаря журналу.


Відповідальний секретар журналу - Чигрина Світлана Андріївна
Тел.: (067) 198-08-01, Е-mail: enm.journal@gmail.com

 

Вимоги до журналу «TEKA»


Цитати на тему

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

вул.Алчевських 44, Харків, Україна,61002

(067) 936-79-24

msm_tpvapk@ukr.net